Facebook: thử nghiệm News Feed mới

Facebook có thể thoát khỏi thuật toán xếp hạng của mình và khám phá News Feed theo các định dạng khác nhau dễ dàng hơn. Facebook đã tạo ra một phiên bản nội bộ của News Feed dành cho thiết bị di động bao gồm nguồn cấp dữ liệu có liên quan tiêu chuẩn nhất, […]

Read More